Projecten

Hier kunt u informatie vinden over de verschillen projecten van de MvR Stichting.
 
Op de lange termijn zouden wij graag het Aripuanã Onderzoeksstation willen realiseren.
Hier is echter een aanzienlijk bedrag voor nodig.  (zie Aripuanã)
 
Op de korte termijn zouden wij graag het Terra Preta onderzoek van Marc willen steunen.
Dit onderzoek kan een grote bijdrage leveren aan het verduurzamen van de landbouw methodes in het Amazonegebied, waardoor er uiteindelijk minder primair regenwoud gekapt hoeft te worden. (zie Terra preta)
 
Op deze pagina wordt u ook op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten.