Het wie, wat en waarom van de MvR Stichting

Wat is de Marc van Roosmalen Stichting?

De Marc van Roosmalen Stichting is een organisatie zonder winstoogmerk, die het wetenschappelijke en natuur-educatieve werk van Marc van Roosmalen financieel en organisatorisch ondersteunt. De stichting streeft naar het behoud en de bescherming van de biodiversiteit en alle natuurlijke hulpbronnen van het Amazonegebied, in het bijzonder die van het regenwoud, als uniek en ongerept ecosysteem. 

Wie is Marc van Roosmalen?

Marc van Roosmalen is een Nederlandse bioloog, die na meer dan 30 jaar veldonderzoek in het Amazonegebied als geen ander de biodiversiteit, de ecosystemen en hun onderliggende relaties begrijpt en in kaart heeft gebracht. In deze periode heeft hij meer dan 100 nieuwe boomsoorten, 20 soorten apen en ruim 20 andere zoogdiersoorten ontdekt en beschreven. Vanuit die kennis en met zijn pioniersgeest heeft hij een groot aantal hypothesen opgesteld over de relatie tussen flora en fauna en de daar levende mens. Deze hypothesen vragen dringend om nader onderzoek, voordat het oerwoud is verdwenen. Marc is voor zijn werk meerdere malen onderscheiden in binnen- en buitenland. Momenteel woont Marc in Manaus, Brazilië en werkt daar als autonoom onderzoeker.

Wie zijn de oprichters van de MvR Stichting?

De stichting is opgericht door vrienden van Marc van Roosmalen, die de overtuiging delen dat het werk en onderzoek van Marc van Roosmalen gecontinueerd moet worden. Het bestuur bestaat uit Onno Prillwitz (vz), Frank van der Vlist (vice-vz), Rob Vaneveld (algemeen bestruurslid), en Dick de Vos (secretaris). Vanaf september 2014 is het bestuur versterkt met Floris Vaneveld (penningmeester).

Waarom de Marc van Roosmalen Stichting?

Door zijn wetenschappelijke integriteit en zijn compromisloze houding in de strijd voor het behoud  van het Amazonewoud is Marc in conflict gekomen met diverse partijen, welke veelal een financieel belang hadden bij de destructie van het regenwoud, en ook met de Braziliaanse autoriteiten.  In 2007 werd hij vals beschuldigd van bio-piraterij en belandde ten onrechte in de Braziliaanse gevangenis. Inmiddels is Marc volledig vrijgesproken, maar sinds zijn ontslag uit de Braziliaanse overheidsdienst (in 2003) wordt het werk hem moeilijk gemaakt en ontbreekt het hem aan financiële middelen om zijn onderzoek voort te zetten.

Gegevens:

Naam                                         Marc van Roosmalen Stichting
 
Kamer van Koophandel              54649536 KvK Den Haag
 
IBAN                                           NL31TRIO0254670458
 
Oprichtingsdatum                      10 februari 2012
 
Vestigingsplaats                        Leiden
 
ANBI Status                               aanvraag is ingediend bij belastingdienst
 
Email                                         openinfo.mvrs@gmail.com

 

Bestuur:                                                            

MSc Onno Prillwitz           Voorzitter
 
Frank van der Vlist          Vice-voorzitter
 
Floris Vaneveld                Penningmeester
 
Dick de Vos                     Secretaris
 
Rob Vaneveld                  Algemeen bestuurslid