Bio-historie van Z-America

De Bio-Historie van het Z Amerikaanse Continent; Mensen - Laatkomers in het Oerwoud van de Amazone

In het hier voor publicatie voorgestelde boek treed Marc eerst in het voetspoor van de eerste menselijke bewoners van het regenwoud van de Amazone, zo’n elfduizend jaar geleden. Waar kwamen deze mensen vandaan? Welke problemen en gevaren moesten zij trotseren bij het binnendringen van en leven in de regenwouden? Hoe integreerden zij als jagers en verzamelaars van plantaardig voedsel in deze voor hen onbekende, totaal nieuwe natuurlijke omgeving? Zijn ervaring opgedaan tijdens het in zijn eentje leven met de dieren van het Amazonewoud (neergeschreven in het boek Blootsvoets door de Amazone) en zijn verblijf onder inheemse, sommige nog in het Stenen Tijdperk levende volken hebben geleid tot het formuleren van enig inzicht daaromtrent. Zijns inziens moeten het (half-)nomadisch levende mensen geweest zijn met een leefstijl, die we nog kunnen zien bij bepaalde hedendaags in het Amazonegebied levende indianenstammen die niet of nauwelijks met de beschaving in aanraking gekomen zijn en nog in het Stenen Tijdperk leven.

Voorts zal Marc het pad volgen van Precolumbiaanse boeren die pas veel later uit de vruchtbare maar ongure hoogvlakten van de Peruaanse en Ecuadoriaanse Andes afdaalden naar het laagland Amazonebekken. We zien hoe zij zich als landbouwers vestigden langs de vruchtbare, periodiek door witwater overstroomde stroomvlakten (uiterwaarden), eerst langs de hoofdstroom van de rivier de Amazone en later langs andere witwater rivieren die de oostflank van de Andes ontwateren. R zal worden  stil gestaan bij de voedsel- en gebruiksplanten afkomstig van de hellingen en hoogvlakten van de Andes die deze mensen in het laaglandbekken van de rivier de Amazone geïntroduceerd hebben: maniok, yucca, zoete aardappels, yamswortel (nappi), bonen, Spaanse peper, papaja, ananas, wilde rijst, bamboe en maïs. Hier aangekomen op deze pelgrimstocht door de geschiedenis van de eerste bewoners van het continent zal Marc de door sommige antropologen en natuurbeschermers gehanteerde stelling ontmythologiseren dat de indianen van het Amazonegebied “nobele wilden” zouden zijn en de “uitgelezen beheerders” van het regenwoudecosysteem van de Amazone. In plaats daarvan zou hij de inheemse volkeren,  vanwege hun in evolutionair opzicht geen rol spelende en heel recente aanpassing aan het ecosysteem van regenwouden, eerder willen afschilderen als (nog) niet ten volle geïntegreerde componenten van het Amazonewoud ecosysteem.

Hierna volgt zijn beschrijving van de haast revolutionaire stap in de culturele evolutie van de mens in het Amazonegebied: de uitvinding en grootschalige aanmaak van terra preta, hoogwaardige vruchtbare zwarte humusaarde. Vanaf het moment waarop de voormalige akkerbouwers van de vruchtbare stroomvlakten als zogenaamde terra preta boeren voor het eerst de arme bodems waarop het primaire regenwoud groeit naar hun boerenhand konden zetten, zijn zij naar alle uithoeken van het Amazonegebied uitgewaaierd; weg van de vruchtbare stranden, oevers en stroomvlakten van de witwater rivieren naar de hooggelegen, nooit periodiek overstroomde oevers van zwartwater en helderwater rivieren. Daar hebben zij hun vruchtbare terras pretas achtergelaten die vandaag de dag nog gretig door hun cultuurloze nazaten, de caboclos, gebruikt worden om ongelimiteerd op te verbouwen. Jaar in, jaar uit kunnen deze boeren oogsten van deze anthrosols (door mensenhand geschapen vruchtbare akkers) zonder de overal elders gebruikte, door de blanke geïntroduceerde, hoogst destructieve methode van slash-and-burn landbouw te hoeven toepassen.